W ramach projektu zostanie opracowanych 30 pakietów edukacyjnych (po 10 z każdej instytucji), z możliwością ich pobrania ze strony internetowej projektu. Pakiety będą dostępne w języku angielskim, a także część z nich (po 10) w językach narodowych: polskim, francuskim i rumuńskim.

Pakiety będą zawierały gotowe materiały dla nauczyciela do pracy z uczniami na lekcjach lub podczas zajęć dodatkowych (np. kółek zainteresowań). Będą zawierały karty pracy dla uczniów oraz wskazówki dla nauczyciela. Ponadto będą zawierały materiały multimedialne (filmy, animacje). Uzupełnieniem pakietu będzie nagrana transmisja lekcji testowej dotyczącej danej tematyki. Założeniem jest, że z pakietów lub ich części będzie można korzystać na lekcjach z kilku przedmiotów (fizyka, geografia, matematyka, blok przyroda i inne). Jeden pakiet będzie obejmował taką ilość materiałów i ćwiczeń, że nauczyciel będzie mógł skorzystać z części w ramach jednej jednostki lekcyjnej lub będzie mógł wykorzystywać je przez kilka lekcji, w tym w ramach zajęć dla uczniów zainteresowanych (np. kółka, przygotowania do olimpiad).

Poniżej prezentujemy opisy pakietów w języku polskim.

————————————————————————————————————————————————

Pakiet „LODOWCE”
Do pobrania: Opis pakietu „LODOWCE” + scenariusz lekcji online

Do pobrania: PAKIET dla GIMNAZJUM LODOWCE

Do pobrania: PAKIET dla LICEUM LODOWCE

————————————————————————————————————————————————

Pakiet „FIZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI”
Do pobrania: Opis pakietu „Fizyka trzęsień ziemi” + scenariusz lekcji online

Do pobrania: PAKIET dla GIMNAZJUM FIZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI

Do pobrania: PAKIET dla LICEUM FIZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI

————————————————————————————————————————————————

Pakiet „PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE”
Do pobrania: Opis pakietu „Promieniowanie ultrafioletowe” + scenariusz lekcji online

Do pobrania: PAKIET dla GIMNAZJUM PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

Do pobrania: PAKIET dla LICEUM PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

————————————————————————————————————————————————

Pakiet „POMIARY METEOROLOGICZNE W ARKTYCE”
Do pobrania: Opis pakietu „Pomiary meteorologiczne w Arktyce” + scenariusz lekcji online

Do pobrania: PAKIET dla GIMNAZJUM POMIARY METEOROLOGICZNE W ARKTYCE

Do pobrania: PAKIET dla LICEUM POMIARY METEOROLOGICZNE W ARKTYCE

————————————————————————————————————————————————

Pakiet „POLE MAGNETYCZNE ZIEMI”
Do pobrania: Opis pakietu „Pole magnetyczne Ziemi” + scenariusz lekcji online

Do pobrania: PAKIET dla GIMNAZJUM POLE MAGNETYCZNE ZIEMI

Do pobrania: PAKIET dla LICEUM POLE MAGNETYCZNE ZIEMI

————————————————————————————————————————————————