sejsmo1

Do pobrania: Opis pakietu „Gdy trzęsie się Ziemia” + scenariusz lekcji online

Sejsmologia jest dziedziną nauki łączącą wiedzę oraz doświadczenie innych dziedzin: geologii, tektoniki, fizyki oraz matematyki. Jednym z najważniejszych wyzwań sejsmologii jest opracowanie algorytmu prognozowania trzęsień ziemi. W prognozowaniu chodzi o wyznaczenie czasu, miejsca oraz wielkości trzęsienia ziemi z odpowiednio dużą dokładnością. Sytuację tę można z grubsza porównać do prognozowania pogody. Pomimo wielu lat pracy sejsmologów z całego świata, jak dotąd nie udało się opracować metody jednoznacznego prognozowania występowania trzęsień ziemi. Niemniej jednak, kolejne badania pozwalają nam zbliżyć się do celu.

Pakiet sejsmologiczny pozwoli uczniom poznać podstawy sejsmologii. Dowiedzą się, czym zajmują się sejsmolodzy, co obserwują i jakimi metodami. Następnie z wiedzą zdobytą podczas lekcji uczniowie wkroczą w świat sejsmologicznych obserwacji. Przy pomocy narzędzi dostępnych na nowoczesnej Platformie sejsmologicznej: Platform for Anthropogenic Seismicity Research (https://tcs.ah-epos.eu/)  będą oglądać oraz analizować zapisy prawdziwych trzęsień ziemi zarejestrowanych w rzeczywistych sieciach sejsmologicznych. Spojrzą na naszą Planetę z nieco innej perspektywy, nie często dostępnej w codziennym życiu.

sesjmo 2

Każdego dnia Ziemia doświadcza co najmniej kilku zjawisk sejsmicznych. Najczęściej ich źródłem są przesunięcia mas skalnych na uskokach. Nie wszystkie jednak takie zjawiska są związane z powstaniem lub aktywacją uskoku. Innym rodzajem źródeł powodujących wstrząsy są procesy wulkaniczne, a nawet działalność człowieka, który poprzez różne technologie ingeruje w skorupę ziemską. Wszystkie takie zjawiska sejsmiczne obserwowane są na całym świecie za pomocą bardzo czułego sprzętu elektronicznego – tak zwanych sejsmometrów. W zależności od ich rodzaju obserwujemy zarówno zjawiska lokalne i bardzo słabe, które nie są odczuwalne przez człowieka, jak i zjawiska silniejsze, których ogniska znajdują się po drugiej stronie kuli ziemskiej. Tym, co rejestrują sejsmolodzy, są fale sejsmiczne. Docierają one do sejsmometrów sieci pomiarowych, a następnie są analizowane przez sejsmologów za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego oraz z wykorzystaniem ich wiedzy o strukturze Planety. Dzięki temu poznajemy czas, miejsce wielkość i przyczynę powstawania wstrząsów. Dalsze badania opisują zaś zagrożenie sejsmiczne dla wybranych obszarów.

Wszystkie te informacje są kolejnym krokiem do zrozumienia fizyki powstawania tych niebezpiecznych zjawisk. W przyszłości z pewnością będą przydatne do prognozy następnych niszczycielskich trzęsień ziemi.

O tych i innych ciekawostkach uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się więcej w ramach powstającego pakietu „FIZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI”.

 

Gdy trzęsie się Ziemia