2znak

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz podjęciem kariery naukowej poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie i upowszechnienie pakietów edukacyjnych i materiałów metodycznych pozwalających na wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce szkolnej w 3 krajach europejskich. W projekcie wezmą udział nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i uczniowie z co najmniej 30 szkół: 5 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych z każdego kraju partnerskiego: Polski, Rumunii i Francji.

Projekt składa się z 2 części: fazy testowania i fazy upowszechniania.

  • W fazie testowania zostały przygotowane pakiety materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (10 pakietów) w językach narodowych i w języku angielskim, które następnie zostały poddane testowaniu w wybranych szkołach w każdym z krajów partnerskich. Na podstawie wyników badań ewaluacyjnych materiały zostały dostosowane do potrzeb użytkowników – nauczycieli i uczniów.
  • W fazie upowszechniania w projekcie będą brały udział wszystkie zainteresowane szkoły w krajach partnerskich, a także w całej Europie. Będą korzystać z opracowanych pakietów edukacyjnych, a także brać udział w transmisjach lekcji online prowadzonych przez naukowców. Takie wirtualne spotkania z naukowcami pozwolą przybliżyć specyfikę pracy naukowej oraz prowadzenia pomiarów i badań w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Mogą być również inspiracją dla uczniów i zachęcić ich do
    dalszego, samodzielnego zgłębiania nauk.Ponadto:
  • zostanie opracowany poradnik dla nauczycieli dotyczący skutecznego włączania wyników badań naukowych do praktyki szkolnej, zawierający przykłady dobrych praktyk z tego zakresu.
  • w fazie upowszechniania planowane są ponadto konferencje dla nauczycieli, które zwiększą stopień wykorzystania produktów projektu wśród szkół, które nie brały udziału w fazie testowej.Projekt przyczyni się do wzrostu u uczniów umiejętności poszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy, co ma istotne znaczenie w dzisiejszym, przeładowanym informacjami świecie. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i form komunikacji (m.in. systemu telekonferencyjnego, który umożliwi uczniom udział w transmisjach międzynarodowych) będzie sprzyjać większemu zaangażowaniu uczniów w zgłębianie zagadnień matematyczno-przyrodniczych. Uczestnictwo w projekcie umożliwi szkołom wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy paneuropejskiej. Uczestnictwo w transmisjach oraz korzystanie z zasobów w języku angielskim sprzyjać będą rozwojowi kompetencji językowych u uczniów, w tym umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.  W długofalowej perspektywie projekt przyczyni się również do zwiększenia zrozumienia języka nauki oraz komunikatów naukowych.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką projektu: ERIS_PL