W ramach projektu opracowano 30 pakietów edukacyjnych (po 10 z każdej instytucji), z możliwością ich pobrania ze strony internetowej projektu. Pakiety są dostępne w języku angielskim, a także część z nich (po 10) w językach narodowych: polskim, francuskim i rumuńskim.

Pakiety zawierają gotowe materiały dla nauczyciela do pracy z uczniami na lekcjach lub podczas zajęć dodatkowych (np. kółek zainteresowań). Zawierajśą karty pracy dla uczniów oraz wskazówki dla nauczyciela. Ponadto zawierają materiały multimedialne (filmy, animacje). Uzupełnieniem pakietu są nagrania transmisja lekcji testowej dotyczącej danej tematyki. Założeniem jest, że z pakietów lub ich części będzie można korzystać na lekcjach
z kilku przedmiotów (fizyka, geografia, matematyka, blok przyroda i inne). Jeden pakiet będzie obejmował taką ilość materiałów i ćwiczeń, że nauczyciel będzie mógł skorzystać z części w ramach jednej jednostki lekcyjnej lub będzie mógł wykorzystywać je przez kilka lekcji, w tym w ramach zajęć dla uczniów zainteresowanych (np. kółka, przygotowania do olimpiad).

Poniżej prezentujemy gotowe do pobrania pakiety w języku polskim.

Poradnik metodyczny projektu ERIS

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – LODOWCE

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – LODOWCE

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – FIZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – FIZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – POMIARY METEOROLOGICZNE W ARKTYCE

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – POMIARY METEOROLOGICZNE W ARKTYCE

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – POLE MAGNETYCZNE ZIEMI

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – POLE MAGNETYCZNE ZIEMI

————————————————————————————————————————————————