W ramach projektu opracowano 30 pakietów edukacyjnych (po 10 z każdej instytucji), z możliwością ich pobrania ze strony internetowej projektu. Pakiety są dostępne w języku angielskim, a także część z nich (po 10) w językach narodowych: polskim, francuskim i rumuńskim.

Pakiety zawierają gotowe materiały dla nauczyciela do pracy z uczniami na lekcjach lub podczas zajęć dodatkowych (np. kółek zainteresowań). Zawierają karty pracy dla uczniów oraz wskazówki dla nauczyciela, a także materiały multimedialne (filmy, animacje). Uzupełnieniem pakietu są nagrania wykładów naukowców na podstawie przygotowanych przez nich materiałów. Z pakietów lub ich części można korzystać na lekcjach z kilku przedmiotów (fizyka, geografia, matematyka, blok przyroda i inne). Jeden pakiet obejmuje taką ilość materiałów i ćwiczeń, że nauczyciel może skorzystać z części w ramach jednej jednostki lekcyjnej lub wykorzystywać je przez kilka lekcji, w tym w ramach zajęć dla uczniów zainteresowanych (np. kółka, przygotowania do olimpiad). Zachęcamy również do korzystania z pakietów podczas wyjazdów na tzw. zielone szkoły.

Poniżej prezentujemy gotowe do pobrania pakiety w języku polskim.

Poradnik metodyczny projektu ERIS

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – LODOWCE

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – LODOWCE

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – FIZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – FIZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – POMIARY METEOROLOGICZNE W ARKTYCE

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – POMIARY METEOROLOGICZNE W ARKTYCE

————————————————————————————————————————————————

Do pobrania: PAKIET PODSTAWOWY – POLE MAGNETYCZNE ZIEMI

Do pobrania: PAKIET ROZSZERZONY – POLE MAGNETYCZNE ZIEMI


Pakiety w innych wersjach językowych dostępne są po wybraniu języka w menu po prawej stronie.