IGF_EN_bez tla

 

logo universitate orizontal color

_logo_UPS_UVSQ_1b_cmjn

Wszystkie instytucje partnerskie projektu ERIS posiadają bardzo duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i popularyzujących naukę. Jednocześnie każdy z partnerów wnosi do konsorcjum nową jakość, dzięki specjalizacji w różnych zakresach:
1) Instytut Geofizyki PAN – lider: odpowiedzialny za zarządzanie projektem, raportowanie, sprawy administracyjno-organizacyjne. Merytorycznie odpowiedzialny za przygotowanie pakietów edukacyjnych m. in. z zakresu:
– sejsmiczności, w tym sejsmiczności indukowanej i wykorzystania platformy naukowej IS-EPOS;
– meteorologii obszarów polarnych (w oparciu o biuletyny meteorologiczne z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie);
– pomiarów promieniowania ultrafioletowego;
– zmian glacjalnych w Arktyce;

-pola magnetycznego Ziemi.
2) Uniwersytet w Bukareszcie – odpowiedzialny za przygotowanie pakietów edukacyjnych m.in. z zakresu:
– zależność między ciśnieniem i temperaturą – gra;
– Słońce największe źródło energii w naszej galaktyce;
– niewidzialne promieniowanie – jak wiele możemy zobaczyć?
– korelacja między danymi doświadczalnymi.
3) Uniwersytet w Wersalu – odpowiedzialny za przygotowanie pakietów edukacyjnych m.in.:
– Model o wysokiej rozdzielczości adwekcji potencjalnego zawirowania na powierzchniach izotropowych;
– Obserwacje z kosmosu, pozwalające zrozumieć związek Słońce-klimat w Arktyce: aplikacja wykorzystująca historyczne zapisy i prognozująca przyszłe zmiany;
– Interpretacja map meteorologicznych w celu wykrycia nisz polarnych w Arktyce;
– Inuici i mieszkańcy Syberii a zmiany klimatu;
– Zmiany klimatu w Arktyce a uwarunkowania kulturowe.