IGF_EN_bez tla

 

logo universitate orizontal color

_logo_UPS_UVSQ_1b_cmjn

Wszystkie instytucje partnerskie projektu ERIS posiadają bardzo duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i popularyzujących naukę. Jednocześnie każdy z partnerów wniósł do konsorcjum nową jakość, dzięki specjalizacji w różnych zakresach:
1) Instytut Geofizyki PAN – lider: odpowiedzialny za zarządzanie projektem, raportowanie, sprawy administracyjno-organizacyjne. Merytorycznie odpowiedzialny za przygotowanie pakietów edukacyjnych z zakresu:
– sejsmiczności, w tym sejsmiczności indukowanej i wykorzystania platformy naukowej IS-EPOS;
– meteorologii obszarów polarnych (w oparciu o biuletyny meteorologiczne z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie);
– pomiarów promieniowania ultrafioletowego;
– zmian glacjalnych w Arktyce;

-pola magnetycznego Ziemi.
2) Uniwersytet w Bukareszcie – odpowiedzialny za przygotowanie pakietów edukacyjnych z zakresu:
– zależność między ciśnieniem i temperaturą – gra;
– trzęsienia Ziemi;
– mapy cyfrowe i współrzędne geograficzne;
– wiatr i fale

– cząstki elementarne i podstawowe siły;

3) Uniwersytet w Wersalu – odpowiedzialny za przygotowanie pakietów edukacyjnych z zakresu:
– MIMOSA: Model o wysokiej rozdzielczości adwekcji potencjalnego zawirowania na powierzchniach izotropowych;
– VENUS: tranzyt Wenus obserwowany przez satelitę SODISM;
– Niże polarne: Interpretacja map meteorologicznych w celu wykrycia niżów polarnych w Arktyce;
– Lidar;
– Zmiany klimatu.