chasing-earthquakes1 chasing-earthquakes2 chasing-earthquakes3

Cutremurele de pământ au produs întotdeauna o fascinaţie pentru copii. Pachetul propus canalizează interesul pe care cutremurele și seismologia îl declanşează  în rândul copiilor de toate vârstele pentru a explica o serie de concepte științifice fundamentale. Mai mult decât atât, folosind date înregistrate în timp real, accesibile pe internet, în loc de informaţii statice, se mai adaugă o altă dimensiune activității didactice, prin implicarea elevilor și proiecţia în realitate. Prin date disponibile în timp real pe Internet înţelegem informaţii care sunt actualizate în mod continuu și regulat.

 

Cum pot elevii și profesorii accesa datele seismice

Chiar dacă înregistrări ale cutremurelor sunt disponibile prin rețelele profesionale de înregistrare, comunitățile educaționale au nevoie de baze de date dedicate care să permită utilizarea lor în scop didactic, pedagogic: date care să poată fi accesate ușor, ilustrarea unor studii de caz și selectarea unor înregistrări pentru analiză. Din acest motiv, s-a dezvoltat o aplicație didactică care sa permită accesul la baza de date seismice a României, liber accesibilă. În plus, 15 locații care au instalate seismografe educaționale sunt școli și trimit informații în timp real către aplicația centralizatoare. Este o oportunitate pentru elevi nu doar prin prisma utilizării de date reale, ci chiar locale, înregistrate în școlile lor sau în cele vecine.

Pentru a analiza aceste date elevii trebuie să înțeleagă, adaptat nivelului de studiu (gimnazial sau liceal), ce este o înregistrare seismică, să citească timpii de sosire ai undelor, să măsoare amplitudinea lor și să capete astfel o înțelegere asupra noțiunilor de seismologie.

 

Programe specifice pentru utilizarea datelor

Mediul educațional are nevoie de instrumente pentru utilizarea datelor: selectarea undelor, localizarea epicentrului, evaluarea amplitudinii. De aceea, au fost dezvoltate programe specifice ca SeisGram2K (A.Lomax), Educarte (A.Lomax, J.L Berenguer), Amaseis (A.Jones), Jamaseis (T. Bravo), disponibile gratuit și putând fi utilizate (și chiar traduse) în școli. Altele sunt în curs de dezvoltare în cadrul proiectelor educaționale de seismologie și vor fi de asemenea disponibile gratuit și dedicate scopului educațional.

Schimbăm date – localizăm cutremure