2znak

Scopul proiectului este de a crește interesul elevilor din ciclul gimnazial și al celor din ciclul liceal pentru matematică și științe   precum și pentru alegerea unei cariere științifice prin dezvoltarea, implementarea pilot și diseminarea unor pachete educaționale și a unor  materiale metodologice care să permită exploatarea rezultatelor cercetării în sistemele educaționale din 3 țări europene. Proiectul este dedicat atât profesorilor de matematică și al celor din domeniile științe ( fizică, chimie, geografie, biologie, …) ,  cât și elevilor din cel puțin 65 de școli (nivelul gimnazial și nivelul liceal) în Polonia, România și Franța.

Proiectul ERIS cuprinde două faze: faza de testare și faza de diseminare.

  •  În faza de testare se vor pregăti materialele educaționale ( 10 pachete educaționale ) atât în limba națională a fiecărui partener, cât și în limba engleză, cu care se va lucra cu elevii din ciclurile gimnaziale și liceale. Pachetele educaționale vor fi testate în școli selectate din fiecare țară partener. Pachetele educaționale vor fi adaptate pentru utilizatori: profesori și elevi în funcție de rezultatele studiilor de evaluare.
  • În faza de diseminare toate școlile interesate, din țara parteneră sau din orice altă țară din Europa, vor avea posibilitatea să facă parte din proiect  în mod gratuit. Vor putea să folosească pachetele educaționale în timpul orelor de clasă și să participe la lecții online oferite de cercetători în limba națională și în limba engleză. Astfel de întâlniri virtuale cu cercetătorii le vor oferi elevilor posibilitatea de a înțelege mai bine specificitatea muncii acestora, măsurătorile și cercetările care se fac în domeniile matematică și științe. Aceste întâlniri pot reprezenta o motivație și o încurajare în plus pentru elevi să continue o explorare independentă a știinţei.

 

Pe lângă pachetele educaționale, proiectul ERIS va oferi:

  •  un ghid pentru profesori privind explorarea rezultatelor cercetării în practica școlară cu exemple de bune practici în acest domeniu;
  •  conferințe pentru profesori care să extindă nivelul  folosirii rezultatelor proiectului în rândul școlilor care nu au participat la faza de testare.

Proiectul va contribui la creșterea abilităților elevilor de a căuta surse de cunoaștere de încredere, iar participarea la lecții online precum și folosirea resurselor educaționale în limba engleză vor contribui de asemenea la creșterea abilităților elevilor de a comunica și la îmbogățirea vocabularului de specialitate în domeniul STEM. Acest lucru va fi foarte util pentru elevii care vor studia discipline din domeniul STEM, care de altfel sunt cruciale și pentru economia bazată pe cunoaștere a Europei. Pe termen lung, proiectul va ajuta la creșterea nivelului de înțelegere a limbajului științific și a mesajelor științifice.